Wie zijn wij?

Wij zijn een stel enthousiaste en betrokken buren die van Heverlee een super toffe buurt willen maken. Daarom organiseren wij toffe sociaal-culturele activiteiten om de mensen van de buurt dichter bij elkaar te brengen. De Kaas en Wijnavond bijvoorbeeld. Daarnaast organiseren we ook het Feest op het Kerkplein. Dit is een jaarlijks weerkerend evenement dat ondertussen al een kleine 20 jaar bestaat. We organiseren eveneens wandelingen doorheen de buurt om haar geschiedenis en bewoners te leren kennen!

Last but not least, hebben we ook een WErkgroep Structuur Planning (WESP Heverlee Kern). Deze brengt mensen samen die willen nadenken over de toekomst van de buurt en en die zich buigen over de plannen die het Stadsbestuur ontwikkelt voor de buurt.

Wil je meewerken?

Dat kan…
Sluit dan aan bij één van onze twee werkgroepen:

De Werkgroep Structuurplanning (WeSP)

In de zomer 2018 lanceerde het Stadsbestuur in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een procedure voor de selectie van een studiebureau dat de opdracht zou krijgen een structuurschets te maken voor de toekomstige ontwikkeling van Heverlee Kern. Mensen uit de buurt hebben zich verenigd in de WeSP en volgen deze procedure van nabij. Zij willen ervoor zorgen dat de stem van de buurt terdege gehoord zal worden bij deze plannenmakerij. Zij willen er ook voor zorgen dat de plannen zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de bredere klimaatdoelstellingen van de Stad en dat ze ook zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie in de buurt.  Wil je hieraan meewerken, stuur een mailtje naar heverleekern@gmail.com.

Heverlee Feest!

We willen uiteraard ook het gemeenschapsgevoel in de buurt bevorderen. Een buurt waar iedereen elkaar kent, waar iedereen het gevoel heeft “erbij te horen”.  Daarom organiseren de “Fixers van Heverlee-Kern regelmatig een aantal sociale evenementen, zoals het jaarlijkse kerkpleinfeest, een jaarlijkse kaas- en wijnavond, een wandeling doorheen de buurt om de geschiedenis van de buurt en van haar bewoners te leren kennen. Onnodig te zeggen dat alle buurtbewoners op deze activiteiten van harte welkom zijn. Daarnaast… als je aan de planning en voorbereiding van deze evenementen wil meewerken, of als je op de dag zelf een handje wil toesteken, stuur dan een mailtje naar heverleekern@gmail.com.