Info moment Masterplan op 12 juni

Leden van de WeSP hadden in mei een gesprek met het ontwerpteam dat de masterplannen voor Heverlee-kern opmaakt. Dit team heeft ook verschillende andere stakeholders (scholen, OHL, kerkfabriek,…) geraadpleegd.

Wij kregen nu bericht van het ontwerpteam. Dat team voorziet op woensdag 12 juni tussen 16 en 21 uur een informatie-moment met een rondetafelgesprek over de toekomst van onze buurt. Dit gaat door op het plein voor het deelgemeentehuis. De Stad zal u hierover nog informeren via een flyer.

Veerle Van Rompaey

Oprichting van “Buurtcomité Heverlee Kern” op 11 maart 2019

Op 11 maart hielden de Werkgroep Structuurplanning (WeSP) en “Heverlee Kern Feest!” een gezamenlijke bijeenkomst. Ze hielden er de Feitelijke Vereniging “Buurtcomité Heverlee Kern” boven de doopvont. Daarnaast keurden zij statuten voor de Feitelijke Vereniging goed. Tegelijkertijd stelden ze een Dagelijks Bestuur aan.

De doelstellingen van “Buurtcomité Heverlee Kern” zijn als volgt:

  • het nastreven en propageren van de Visie van Heverlee Kern, zoals die is weergegeven in de ”Visie-tekst” van Heverlee Kern;
  • het versterken van het sociale weefsel in Heverlee Kern

Het Dagelijks Bestuur van het Buurtcomité bestaat uit:

  • Bart Van de Meersche
  • Charlotte Swinnen
  • Ivo Onkelinx
  • Miek Van der Wee
  • Veerle Van Rompaey

Tenslotte verkozen de aanwezige leden van WeSP en Feest! Veerle Van Rompaey als voorzitter van de Algemene Vergadering van de vereniging.

Voor de volledige tekst van goedgekeurde statuten van de feitelijke vereniging Buurtcomité Heverlee Kern klik je hier. Voor de volledige visie-tekst van Heverlee Kern klik je hier.